Polityka prywatności

Polityka prywatności Drukarni Internetowej ABC-Druk.pl

 

1. Wstęp

 

Administratorem danych osobowych jest spółka : ABC-Druk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jagarzewie, adres: Jagarzewo 33/2 , 13-113 Jagarzewo, NIP:  9840213211, REGON : 380355190, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), zwana dalej: ABC-Druk której dokumentacja przechowywana jest w Sąd Rejonowy w Nidzicy ul. Kościuszki 15, 13-100 Nidzica NIP 9840210980 , REGON 000323430-00066, 

 

2. Dane osobowe i prywatność

 

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

 

3. Cel przetwarzania:

 

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 

 • Świadczenie usług oferowanych w Sklepie

 • Realizacja Twoich zamówień

 • Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter

   

4. Podstawa prawna przetwarzania danych:

 

 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • Podanie danych: Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

 

5. Skutek niepodania danych:

 

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 

 • brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie

 • brak możliwości korzystania z usług Sklepu

 • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie

 

6. Okres przetwarzania danych

 

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych

 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony

 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego

   

  W zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

   

7. Prawo do informacji i sprzeciwu

 

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:

 

 • żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych,

 • żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych,

 • żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych,

 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

   

   

  wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),

jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

 

 

8. Usługi zewnętrzne / odbiorcy danych

 

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego

 • podmiot realizujący dostawę towarów

 • dostawca płatności

 • biuro księgowe

 • hostingodawca

 • podmiot zapewniający usługi marketingowe

 • podmiot zapewniający usługi statystyczne

 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

 

9. Bezpieczeństwo danych

 

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 

10. Polityka Cookies

 

1, Strona internetowa www.abc-druk.pl wykorzystuje pliki cookies.

 

2, Pliki cookies to przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik łączy się w witryną www.abc-druk.pl w sposób tymczasowy lub trwały drobne pliki tekstowe.

 

3, Urządzenie w rozumieniu niniejszych uregulowań to mobilne bądź stacjonarne elektroniczne urządzenie z dostępem do Internetu wyposażone w przeglądarkę internetową, służące Użytkownikowi do łączenia się i korzystania ze stroną internetową www.abc-druk.pl.

 

4, Strona internetowa www.abc-druk.pl wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies tj:

    a, pliki cookies trwałe,

    b, pliki cookies sesyjne.

 

5, Pliki cookies trwałe są to pliki, które przechowywane są na Urządzeniu zarówno podczas trwania sesji przeglądarki jak i po jej zakończeniu, a ich usunięcie możliwe jest jedynie przez odpowiednie czynności Użytkownika.

 

6, Pliki cookies sesyjne są to pliki, które przechowywane są na Urządzeniu jedynie podczas trwania sesji przeglądarki, a po jej zakończeniu zostają z niego samoistnie usunięte.

 

7, Pliki cookies używane na stronie www.abc-druk.pl są całkowicie bezpieczne dla Użytkowników. Za ich pośrednictwem nie jest możliwe przedostanie się na Urządzenie żadnego niechcianego oprogramowania bądź wirusów.

 

8, Pliki cookies wykorzystywane są w celach ściśle związanych z poprawnym funkcjonowaniem strony www.abc-druk.pl tj.:

    a, uwierzytelniania Użytkownika podczas trwania sesji przeglądarki,

    b, zapewnieniem bezawaryjności w działaniu witryny,

    c, konfiguracji i ulepszeń strony internetowej,

    d, zwiększeniu funkcjonalności strony dla Użytkowników,

    e, wprowadzenia ułatwień w korzystaniu dla Użytkowników,

    f, dostosowania witryny stosownie do preferencji Użytkowników,

    g, sporządzaniu statystyk mających na celu późniejszą ich analizę i ulepszanie funkcjonalności strony w przyszłości.

 

9, Każdy z Użytkowników ma możliwość zablokowania automatycznej obsługi plików cookies poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej na Urządzeniu, z którego korzysta.

 

10, Czynność opisana w ust. 9 skutkować może problemami w prawidłowym korzystaniu ze strony internetowej www.abc-druk.pl.

 

11. Kontakt z Administratorem

 

Użytkownik W każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki Prywatności.

 

Napisz na adres e-mail: biuro@abc-druk.pl

 

12. Zmiany polityki

 

Firma ABC-Druk Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie zmienionej wersji na tej stronie.